Nieuwe uploader

Ook wij hebben nu een drag & drop functionaliteit om documenten te uploaden. 

 

  1. Netter overzicht
  2. Drag & Drop functionaliteit
  3. Automatisch uploaden
  4. Verwijderen eenmaal geupload

Helaas moet alsnog de publiceer knop ingedrukt worden wil je deze documenten kunnen gebruiken binnen de editor.

Welkom! Overzicht