Website

Waar vroeger het fysieke clubblad de binding was van de leden en vrijwilligers om op de hoogte te blijven, betreft dit hedendaags de website. De website is daarbij niet alleen een digitaal eenzijdig berichtenkanaal van het bestuur. Het is een tweezijdig communicatieplatform waar allerlei groepen (van binnen en buiten de vereniging) samen komen om informatie te delen en te ontvangen. Waarbij elke bezoeker het liefst haar nieuws zo persoonlijk en relevant mogelijk heeft en altijd goed inzichtelijk.  

Wat is adaptief webdesign?

De traditionele website, ook wel “gewone” website, past zich niet automatisch aan het instrument waarmee de website wordt bezocht. Kort door de bocht; de standaard websites welke sinds het ontstaan van Internet worden gehanteerd. Voor de vaste computers en laptops doorgaans geen probleem. Bij de tablet werken de websites nog acceptabel. Bij de mobiele telefoons leidt dit soms tot vervelende ervaringen.

Met de komst van steeds meer verschillende instrumenten (laptops, tablets, telefoons, etc.) die toegang krijgen tot het Internet, dient een website voor al deze instrumenten geschikt gemaakt te worden. Een lastig karwei aangezien er steeds meer instrumenten bij blijven komen. De toekomst zal uitwijzen wanneer horloges en/of brillen deze markt tevens zullen aanboren. Bedrijven hebben zelf al moeite genoeg om hun website geschikt te maken voor al deze nieuwste ontwikkelingen. Laat staan verenigingen, welke sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers en natuurlijk hun beperktere financiële middelen. Daarom zien wij als AllUnited en Aan Zee de toekomst in het leveren van adaptieve websites. 

Het opzetten van een website

Het maken van een website voor een vereniging is moeilijk. Gelukkig heeft AllUnited jarenlange ervaring en kennis in het maken van websites voor verenigingen. Ook heeft AllUnited onderzoek gedaan naar hoe leden de website eigenlijk gebruiken. Wij maken het juist makkelijk voor verenigingen, en hebben de weg naar een succesvolle website voor u uitgestippeld.

Welke doelen moeten er worden vervuld?

Het in kaart brengen van de doelen voor een vereniging is essentieel voor een goed werkende website. Na onderzoek zijn wij tot de volgende rangschikking van de doelen gekomen:

  1. Bestaande leden actuele informatie bieden
  2. Nieuwe leden aantrekken
  3. Sponsors uitlichten

Ook al mocht u het niet eens zijn met de volgorde, het gebruik van de verenigingswebsites laat zien dat bestaande leden vooral op zoek zijn naar informatie betreffende teamswedstrijdschema's en contactinformatie. Opvallend is dat een verenigingswebsite juist veel terugkerende gebruikers heeft (de leden) in tegenstelling tot de meeste algemene websites, waar juist veel éénmalige bezoekers komen. Meestal heeft een verenigingswebsite een verdeling van 75% terugkerende bezoekers versus 25% éénmalige bezoekers. De ervaring die de website biedt dient dus optimaal te zijn voor de gebruiker die vaak op de website komt, dit zijn voor het grootste deel de leden.